Εισαγωγή

Η παρούσα προσβάσιμη δικτυακή πύλη, έχει δημιουργηθεί από και για τα άτομα με αναπηρία (με ενεργή συμμετοχή ΑμεΑ σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της Πύλης) με στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία και τη δικτύωση των ατόμων με αναπηρία και των δημόσιων αρχών. Η Πύλη ενσωματώνει σε ένα ενιαίο, προσβάσιμο και φιλικό για όλους περιβάλλον τα αποτελέσματα και υπηρεσίες του Έργου.

Επιπλέον παρέχει ποικίλες δυνατότητες πληροφόρησης και διαδραστικής επικοινωνίας.

  • Η διάχυση και διάθεση των προσφερόμενων πληροφοριών-υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου

  • Η παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης

  • Η διάθεση εργαλείων δικτύωσης (διαδραστική επικοινωνία)

  • Η συγκεντρωτική παροχή ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και βοηθημάτων