Τι παρέχει η Πύλη

Η Πύλη μας περιέχει:

  • Νέα (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κλπ.). Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζεται από τα γραφεία δημοσιότητας και διασύνδεσης των Εταίρων του Έργου.

  • Ιστολόγιο του πολίτη (προσβάσιμο ιστολόγιο). Λίστα καταχωρήσεων χρηστών από την πιο πρόσφατη καταχώρηση στην παλαιότερη. Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί είναι οτιδήποτε, όπως νέα, παράπονα, πολιτικοκοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διασημοτήτων, ειδικά θέματα όπως τεχνολογία, αθλητικά, τέχνες, κ.λπ.

  • Ομάδες Ειδικού ενδιαφέροντος (forum). Υποστήριξη για τη δημιουργία ομάδων κοινού ενδιαφέροντος (online communities), μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών δικτύωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας, όπως εργαλεία για την οργάνωση εικονικών συζητήσεω, κ.λπ.

  • Αποτελέσματα ερευνών και μελετών. Εν δυνάμει, παρουσιάζονται οργανωμένα μελέτες και έρευνες που αφορούν το χώρο της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στους Δήμους, και εφόσον το επιτρέπουν τα πνευματικά δικαιώματα θα αναρτώνται τα αποτελέσματα αυτών.