Θρησκεία ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Φρέναρος, Κύπρος
QR code

Κατηγορία: Θρησκεία

Η αίθουσα, 400 θέσεων, είναι προσπελάσιμη από άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Εντός της αίθουσας, προβλέπονται διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 90cm και είναι χωρίς ανισοσταθμίες. Υπάρχει προσβάσιμο WC κοντά στην αίθουσα.