Θρησκεία ΆΓΙΟΣ ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ
Φρέναρος, Κύπρος
QR code

Κατηγορία: Θρησκεία

Η αίθουσα δεν προσπελάσιμη από άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί η κεντρική είσοδος για το κοινό έχει ένα ψηλό σκαλοπάτι και στενό άνοιγμα. Εντός της αίθουσας, υπάρχουν διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 90cm για να μπορεί να κινηθεί άτομο με κινητικά προβλήματα. Τα εικονίσματα, τα έπιπλα με κεριά, κ.λπ. είναι σε χαμηλό ύψος και υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός για στάση μπροστά από τα εικονίσματα. Οι εσωτερικοί διάδρομοι είναι χωρίς ανισοσταθμίες.