Θρησκεία Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
E304, Σωτήρα, Κύπρος
QR code

Κατηγορία: Θρησκεία

Εκκλησία με 2 ορόφους. Η κεντρική είσοδος για το κοινό υπερυψωμένη (έχει 4 σκαλιά). Υπάρχει ράμπα 4 μέτρων και κλίσης 7%. Η αίθουσα (400 θέσεων) είναι προσπελάσιμη από άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Εντός της αίθουσας, προβλέπονται διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 90cm για να μπορεί να κινηθεί άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άτομο με κινητικά προβλήματα. Οι διάδρομοι είναι χωρίς ανισοσταθμίες. Το βήμα είναι υπερυψωμένο με 4 σκαλοπάτια (μήκος 5m, πλάτος 5m, και ύψος 50cm). Υπάρχουν 2 WC κοινού (συνήθως είναι κλειδωμένα).