Έντυπη έκδοση του Οδηγού

Εξώφυλλο του έντυπου οδηγού

Διαθέσιμες εναλλακτικές μορφές


Η έντυπη έκδοση (PDF περιορισμένης προσβασιμότητας):
Η έντυπη έκδοση (PDF περιορισμένης προσβασιμότητας (5.9 MB)
Η έντυπη έκδοση (προσβάσιμο PDF):
Η έντυπη έκδοση (προσβάσιμο PDF) (9.2 MB)
Προσβάσιμο MS Word 2010:
Προσβάσιμο MS Word 2010 (0.5 MB)

H Microsoft παρέχει ελεύθερο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την προβολή αυτού του είδους αρχείων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή του πλήρες πακέτου του Word.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MS Word Viewer
Βοήθεια σχετικά με την μεταβίβαση και αποθήκευση αρχείων στον τοπικό δίσκο

Προσβάσιμο MS Word 97-2003:
Προσβάσιμο MS Word 97-2003 (4.7 MB)

H Microsoft παρέχει ελεύθερο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την προβολή αυτού του είδους αρχείων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή του πλήρες πακέτου του Word.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MS Word Viewer
Βοήθεια σχετικά με την μεταβίβαση και αποθήκευση αρχείων στον τοπικό δίσκο

Προσβάσιμο Open Document:
Προσβάσιμο Open Document (4.1 MB)
Μορφή απλού κειμένου:
Μορφή απλού κειμένου (0.3 ΜB)
HTML μορφή (επίπεδο WCAG2.0-AAA):
HTML μορφή (επίπεδο WCAG 2.0 - AAA) (0.38 ΜB)

Ένα αρχείο RAR είναι μια συλλογή συμπιεσμένων αρχείων, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία προκειμένου να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο. Συνήθως αναφέρεται με αυτό τον τρόπο, επειδή τα αρχεία RAR συνήθως χρησιμοποιούν μια επέκταση ονόματος αρχείου τύπου .rar. Ένα αρχείο RAR μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους υπολογιστές πιο γρήγορα από ότι τα μη συμπιεσμένα αρχεία. Προκειμένου να κάνετε εξαγωγή των αρχείων από ένα συμπιεσμένο αρχείο RAR, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με αρχεία RAR.Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή στον υπολογιστή σας για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία rar, μπορείτε να κατεβάστε το WinRAR ή να κατεβάστε το 7-Zip
Βοήθεια σχετικά με την μεταβίβαση και αποθήκευση αρχείων στον τοπικό δίσκο

Όταν ολοκληρωθεί η αποσυμπίεση των αρχείων πλοηγηθείτε στο αρχείο index.html και κάντε διπλό αριστερό κλικ ή πατήστε το enter

Έκδοση για μειωμένη όραση:
Έκδοση docx (3.9 ΜB)
Έκδοση pdf (28.6 ΜB)
Μορφή Braille (PEF):
Μορφή Braille (PEF) (5.4 ΜB)
Ηχητική μορφή MP3:
Οδηγός (98.1 ΜB)

Τα ηχητικά αρχεία έχουν δημιουργηθεί με λογισμικό μετατροπής κειμένου σε συνθετική φωνή (TTS). Η φωνή που έχει χρησιμοποιηθεί είναι o chrysostomos της innoetics
Στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφορα ελεύθερα προγράμματα για την αναπαραγωγή MP3 αρχείων. Για παράδειγμα μπορείτε να κατεβάστε τον Winamp Media Player ή να κατεβάστε τον Windows Media Player
Βοήθεια σχετικά με την μεταβίβαση και αποθήκευση αρχείων στον τοπικό δίσκο

Μορφή βίντεο σε νοηματική γλώσσα:
Μέρος 1 (21 ΜB)
Μέρος 2 (249 ΜB)
Μέρος 3 (290 ΜB)
Μέρος 4 (211 ΜB)